3D scanning

service

3D SCANNING

3D scanning is een methode om een object of omgeving in kaart te brengen in een zogenoemde Pointcloud: een digitale visualisatie van de werkelijkheid. Deze scandata worden vervolgens gebruikt om de gewenste aanpassing naar uw wens digitaal vorm te geven. Door het gebruik van moderne apparatuur is 3D scanning zeer nauwkeurig, accuraat en tijd- en kostenbesparend.

Tevens zijn enkele voordelen van 3D scannen; foutloos, snelle inmeting (korte tijd op locatie), je kan de pointcloud als onderlegger voor 2D en 3D tekenwerk gebruiken, en je hoeft nooit meer terug.

Enkele voorbeelden die gescand kunnen worden zijn; industriële omgevingen waarin een bestaand of nieuw piping traces aangelegd dient te worden, bebouwing waaraan een uitbouw/nieuwbouw gerealiseerd moet worden, of ruimtes waarin machines geplaatst dienen te worden.

  • Project
ALLES ZIEN

WERK PROCES

service

EERSTE FASE

In de eerste fase bepalen we samen met de klant wat het ‘’echte’’ probleem/vraag is. Vervolgens wordt er gekeken naar oplossingen en wensen van de klant. Uiteindelijk zal hierin een overeenstemming plaats vinden en zal dit door middel van een offerte vastgelegd worden. In de offerte is terug te vinden welke werkzaamheden er uitgevoerd zullen worden. Tevens zijn in de offerte de leveromvang en project specifieke zaken terug te vinden. Wanneer de offerte akkoord gegeven wordt door middel van ondertekenen zal aangevangen worden met de tweede fase.

service

TWEEDE FASE

In de tweede fase zal er op locatie een of meerdere scans genomen worden die omschreven staan in de offerte. Hierbij zal er veel tijd en geld bespaard worden daar het in een keer foutloos is en ook achteraf geen data ontbreekt. Waarna de scans op locatie gemaakt zijn zullen de scans op kantoor samengevoegd worden om een grote omgeving te creëren (poitcloud) die gebruikt kan worden als onderlegger voor tekenwerk bijvoorbeeld. Wanneer de omgeving gecreëerd is zal hiervan een file gemaakt worden die opgeleverd zal worden.

service

DERDE FASE

In de derde fase zal de gemaakte scan overgedragen worden aan de klant. Alvorens zal de gemaakte file bekeken worden of deze volledig voldoet aan de gestelde afspraken die bevestigd zijn in de getekende offerte. Na overdracht zal er tevens een opleverdocument ondertekend worden waarin dit akkoord gegeven wordt en het project afgesloten zal worden.

Heeft u interesse in een van onze diensten?

Let’s build it together!