Detail engineering

service

DETAIL ENGINEERING

Detail engineering is de uitwerking van Basic engineering. Het grove ontwerp wordt hierop verder uitgewerkt in details en in absolute maten. Op deze tekeningen is specifieke informatie opgenomen, waardoor deze direct gebruikt kunnen worden voor productie.

Voor Detail engineering is een basistekening vereist.

  • Project
ALLES ZIEN

WERK PROCES

service

EERSTE FASE

In de eerste fase bepalen we samen met de klant wat het ‘’echte’’ probleem/vraag is. Vervolgens wordt er gekeken naar oplossingen en wensen van de klant. Uiteindelijk zal hierin een overeenstemming plaats vinden en zal dit door middel van een offerte vastgelegd worden. In de offerte is terug te vinden welke werkzaamheden er uitgevoerd zullen worden. Tevens zijn in de offerte de leveromvang en project specifieke zaken terug te vinden. Wanneer de offerte akkoord gegeven wordt door middel van ondertekenen zal aangevangen worden met de tweede fase.

service

TWEEDE FASE

In de tweede fase zal gestart worden met de detail engineering zoals die omschreven staan in de offerte. Hierbij zal er veel tijd en geld bespaard worden daar de basic engineering alvorens op tekening gezet is. Waarna de detail engineering op tekening gezet is zal hiervan een file gemaakt worden die opgeleverd zal worden.

service

DERDE FASE

In de derde fase zullen de gemaakte tekeningen overgedragen worden aan de klant. Alvorens zullen de gemaakte tekeningen bekeken worden of deze volledig voldoet aan de gestelde afspraken die bevestigd zijn in de getekende offerte. Na overdracht zal er tevens een opleverdocument ondertekend worden waarin dit akkoord gegeven wordt en het project afgesloten zal worden.

Heeft u interesse in een van onze diensten?

Let’s build it together!