Inmeten op locatie

service

INMETEN OP LOCATIE

Inmeten op locatie gebeurt ‘met de hand’. De werknemer komt op de locatie alle maten opnemen die nodig zijn voor het later visualiseren van een object of omgeving in een meetstaat.

  • PROJECTS
ALLES ZIEN

WERK PROCES

service

EERSTE FASE

In de eerste fase bepalen we samen met de klant wat het ‘’echte’’ probleem/vraag is. Vervolgens wordt er gekeken naar oplossingen en wensen van de klant. Uiteindelijk zal hierin een overeenstemming plaats vinden en zal dit door middel van een offerte vastgelegd worden. In de offerte is terug te vinden welke werkzaamheden er uitgevoerd zullen worden. Tevens zijn in de offerte de leveromvang en project specifieke zaken terug te vinden. Wanneer de offerte akkoord gegeven wordt door middel van ondertekenen zal aangevangen worden met de tweede fase.

service

TWEEDE FASE

In de tweede fase zal er op locatie ingemeten worden zoals dit omschreven staat in de offerte. Hierbij zal er veel tijd en geld bespaard worden daar degene die het inmeet ook de engineer is wanneer er aansluitend een engineer opdracht is.

service

DERDE FASE

In de derde fase zullen de meetgegevens overgedragen worden aan de klant. Alvorens zullen de inmeetgegevens bekeken worden of deze volledig voldoet aan de gestelde afspraken die bevestigd zijn in de getekende offerte. Na overdracht zal er tevens een opleverdocument ondertekend worden waarin dit akkoord gegeven wordt en het project afgesloten zal worden.

Heeft u interesse in een van onze diensten?

Let’s build it together!