Omzetten van 2D naar 3D

service

OMZETTEN VAN 2D NAAR 3D

Omzetten van 2D naar 3D wordt gedaan op basis van een bestaande 2D-tekeningen (analoog en digitaal). In een 3D-tekening is direct te zien hoe een object of ruimte eruit komt te zien en hoeven er niet meerdere tekeningen bekeken te worden om hier een realistisch beeld van te vormen.

  • Project
ALLES ZIEN

WERK PROCES

service

EERSTE FASE

In de eerste fase bepalen we samen met de klant wat het ‘’echte’’ probleem/vraag is. Vervolgens wordt er gekeken naar oplossingen en wensen van de klant. Uiteindelijk zal hierin een overeenstemming plaats vinden en zal dit door middel van een offerte vastgelegd worden. In de offerte is terug te vinden welke werkzaamheden er uitgevoerd zullen worden. Tevens zijn in de offerte de leveromvang en project specifieke zaken terug te vinden. Wanneer de offerte akkoord gegeven wordt door middel van ondertekenen zal aangevangen worden met de tweede fase.

service

TWEEDE FASE

In de tweede fase zullen we de 2d schetsen/tekeningen omzetten naar 3d modellen. Het voordeel hiervan is dat er op een later moment nog meer waarde uit de modellen gehaald kan worden door middel van het maken van tekeningen en/of snijfiles. Wanneer de modellen gecreëerd is zullen deze opgeleverd worden.

service

DERDE FASE

In de derde fase zullen de gemaakte modellen overgedragen worden aan de klant. Alvorens zullen de gemaakte files bekeken worden of deze volledig voldoen aan de gestelde afspraken die bevestigd zijn in de getekende offerte. Na overdracht zal er tevens een opleverdocument ondertekend worden waarin dit akkoord gegeven wordt en het project afgesloten zal worden.

Heeft u interesse in een van onze diensten?

Let’s build it together!