Projectleiding

service

PROJECT LEIDING

De projectleider is de spin in het web. Hij is verantwoordelijk voor planning, tekenwerk, financiën en een goede afstemming met opdrachtgever, architect, ingenieursbureau en alle andere partijen die invloed hebben op het bouwproces. De projectleider is ook veelal degene die de klant op de bouwplaats ziet, die bouwvergaderingen bijwoont en meer/minderwerk signaleert en bijhoudt. Ook coördineert hij de montage, controleert veiligheidsissues en zorgt ervoor dat hij op de hoogte is van de voortgang van de productie in de fabriek.

  • Project
ALLES ZIEN

WERK PROCES

service

EERSTE FASE

In de eerste fase bepalen we samen met de klant wat het ‘’echte’’ probleem/vraag is. Vervolgens wordt er gekeken naar oplossingen en wensen van de klant. Uiteindelijk zal hierin een overeenstemming plaats vinden en zal dit door middel van een offerte vastgelegd worden. In de offerte is terug te vinden welke werkzaamheden er uitgevoerd zullen worden. Tevens zijn in de offerte de leveromvang en project specifieke zaken terug te vinden. Wanneer de offerte akkoord gegeven wordt door middel van ondertekenen zal aangevangen worden met de tweede fase.

service

TWEEDE FASE

In de tweede fase zullen wij de werkzaamheden behorende bij het projectleiderschap op ons nemen zoals omschreven staat in de offerte. Het voordeel hiervan is dat wij hiermee veel taken uit uw handen kunnen nemen zodat u bezig kunt zijn met andere werkzaamheden. Deze werkzaamheden zullen wij uitvoeren/opvolgen zolang het project/opdracht loopt.

service

DERDE FASE

In de derde fase zal het project/opdracht ten einde lopen en zullen we de uitgevoerde werkzaamheden evalueren. Na volledig afronden van het project zal er tevens een document ondertekend worden waarin dit akkoord gegeven wordt en het project afgesloten zal worden.

Heeft u interesse in een van onze diensten?

Let’s build it tigether!