Reverse engineering

service

REVERSE ENGINEERING

Bij Reverse engineering wordt een werkelijke weergave gemaakt van een bestaand object of ruimte. Het product is een tekening die u direct kunt gebruiken om een bestaand object of een bestaande ruimte 1-op-1 te produceren.

  • Project
ALLES ZIEN

WERK PROCES

service

EERSTE FASE

In de eerste fase bepalen we samen met de klant wat het ‘’echte’’ probleem/vraag is. Vervolgens wordt er gekeken naar oplossingen en wensen van de klant. Uiteindelijk zal hierin een overeenstemming plaats vinden en zal dit door middel van een offerte vastgelegd worden. In de offerte is terug te vinden welke werkzaamheden er uitgevoerd zullen worden. Tevens zijn in de offerte de leveromvang en project specifieke zaken terug te vinden. Wanneer de offerte akkoord gegeven wordt door middel van ondertekenen zal aangevangen worden met de tweede fase.

service

TWEEDE FASE

In de tweede fase zullen de onderdelen zoals in de offerte beschreven ingemeten worden door middel van een coördinatenmeetmachine. Hierbij zal er veel tijd en geld bespaard worden op kwaliteit en snelheid daar er direct een draadframe gemaakt wordt op een monitor die gebruikt wordt om de modellen opnieuw op te bouwen. Wanneer alle onderdelen opnieuw opgebouwd zijn zal hiervan een file gemaakt worden die opgeleverd zal worden.

service

DERDE FASE

In de derde fase zullen de gemaakte files overgedragen worden aan de klant. Alvorens zal de gemaakte file bekeken worden of deze volledig voldoet aan de gestelde afspraken die bevestigd zijn in de getekende offerte. Na overdracht zal er tevens een opleverdocument ondertekend worden waarin dit akkoord gegeven wordt en het project afgesloten zal worden.

Heeft u interesse in een van onze diensten?

Let’s build it together!