Snijfiles

service

SNIJ FILES

Snijfiles zijn bestanden die de snijlijnen van plaatwerk weergeven. Met deze bestanden kan het snijden van plaatwerk gemakkelijk uitbesteed worden aan een derde.

  • Project
ALLES ZIEN

WERK PROCES

service

EERSTE FASE

In de eerste fase bepalen we samen met de klant wat het ‘’echte’’ probleem/vraag is. Vervolgens wordt er gekeken naar oplossingen en wensen van de klant. Uiteindelijk zal hierin een overeenstemming plaats vinden en zal dit door middel van een offerte vastgelegd worden. In de offerte is terug te vinden welke werkzaamheden er uitgevoerd zullen worden. Tevens zijn in de offerte de leveromvang en project specifieke zaken terug te vinden. Wanneer de offerte akkoord gegeven wordt door middel van ondertekenen zal aangevangen worden met de tweede fase.

service

TWEEDE FASE

In de tweede fase zullen de snijfiles gemaakt worden zoals deze omschreven staan in de offerte. Hierbij zal er veel tijd en geld bespaard worden op het maken van de files wanneer alvorens het modelleren ook gedaan is door ons. Wanneer de files klaar zijn zullen deze geëxporteerd, en opgeleverd worden.

service

DERDE FASE

In de derde fase zullen de gemaakte snijfiles overgedragen worden aan de klant. Alvorens zullen de gemaakte files bekeken worden of deze volledig voldoen aan de gestelde afspraken die bevestigd zijn in de getekende offerte. Na overdracht zal er tevens een opleverdocument ondertekend worden waarin dit akkoord gegeven wordt en het project afgesloten zal worden.

Heeft u interesse in een van onze diensten?

Let’s build it together!